Om oss

Turer, skiskole, høytider, omsorg, bevegelse,sang og musikk og moro er stikkord som passer på vår barnehage.  Klikk deg inn på menyen for å lese mer om de to avdelingene og våre ansatte.

KIRKEBAKKEN – Breiensv 2 For barn under 3 år -14/15 plasser -er plassert ved kirken og derav navnet.                                                                    2 pedagoger i 100%stilling 1 voksen pr 3 barn                                                  Tlf: 48 12 29 75 smabarn@nkbhg.no

TYSLEVVEIEN i bedehuset til Nordstrand normisjon i Tyslevveien 79       For barn over 3 år – 26/28 plasser                                                                            2 pedagoger i 100%stilling 1 voksen pr 6 barn                                                    Tlf 48 11 41 59 storebarn@nkbhg.no

Det er tett samarbeid mellom de to avdelingene til tross for  fysisk avstand. Vi besøker hverandre i smågrupper jevnlig. På vårparten bruker vi mye tid for at de små som kommer over til Tyslevveien skal bli trygge på stedet og de voksne, og bli enda bedre kjent med barna.

Åpningstid: 07.30 – 16.50

Stengt i skolens jule- og påskeferie, samt 4 uker i juli.

Styrer: Bente E Meier

E-post:styrer@nkbhg.no ,

Kontor og Postadresse: Breiens vei 2 , 1166 OSLO

Tlf kontor: 22295640

Barnehagens særpreg:
Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Dette kommer særlig til uttrykk i markeringen av jule- og påskehøytidene, og at den gylne regel er vår visjon og et ideal for oss. Vi er ikke miljøsertifisert, men vi er opptatt av miljøet. Vi kildesorterer og er bevisste på bruk av «engangs» og plast.
I tillegg er vi mye på tur – alle er på tur minst en gang i uken.  Vi er opptatt av at barna skal lære å kjenne alle sansene sine, samt kjenne glede og mestring ved å bruke kroppen sin. Vi bruker DMV MITT VALG som metode i hverdagen, og sang og musikk er også en viktig del av barnehagen vår!

Oppholdsavgift:
Makspris + kr 300,- pr. mnd i kostpenger (11 måneder betaling.)

Eier og driver: Nordstrand Menighet

%d bloggere like this: