Gjøre selv

En naturlig del av barnas utvikling er ønsket om, og viljen til selvstendighet. Det å klare hverdagens små og store utfordringer selv, gir glede og selvtillit, og fører barnet inn i en god spiral av å ville strekke seg mot stadig nye mål.

I barnehagen har vi valgt å fokusere på noen områder i forhold til selvstendighet:

Påkledning: Fra de er helt små er det fokus i barnehagen på at barna skal lære seg å kle av og på seg selv. Påkledningen brukes bevisst til å knytte ulike ord og begreper sammen med fysiske handlinger, slik som å putte føttene inn, dytte imot, trekke opp osv. Vi øver på å forstå rekkefølgen i påkledningen og hvordan klærne varierer med årstidene. Å rydde opp klærne etter seg, henge dem på knagger og sette sko på plass er også en del av dette. I en travel hverdag går det kanskje an å bruke helgene til å øve på å kle av og på seg selv hjemme også?

Måltider: Vi har egne smøremåltider i barnehagen, der barna øver seg på å velge pålegg, sende til hverandre, og hvordan de skal bruke kniven for å smøre skiven sin. Å helle melk i glasset er også noe vi øver på, først med ”påholden hånd”, siden helt selv. Litt søl må man tåle underveis, men med nok øvelse lærer barna ganske fort å styre armene og beregne avstander.

Hjelpe hverandre: Å hjelpe hverandre, både store og små, er en naturlig og viktig del av å bli en del av et sosialt fellesskap. Vi ber ofte barna hjelpe hverandre til å hente ting, og mange små armer kan klare å løfte tunge benker og flytte dem fra ett rom til et annet. Man må bare veilede litt underveis og ta tiden til hjelp, så går det helt fint! Ved å fokusere på at vi alle hjelper hverandre, ser vi at barna lærer seg å ”løfte blikket” utover seg selv og bli oppmerksomme overfor andre. De blir rett og slett empatiske og hjelpsomme små mennesker, som like gjerne kan hjelpe en voksen med å hente noe, som å hente en voksen for å trøste et annet barn, eller kanskje til og med trøste en annen selv.

%d bloggere like this: