Sansemotorikk

Sansemotorikk dreier seg om hvordan sansesystemene våre samarbeider og utfyller hverandre slik
at vi får et best mulig samspill mellom omgivelsene (verden, mennesker, ting) og oss selv (kroppen vår, sosiale
ferdigheter, atferd, kroppsbeherskelse). At sansesystemene våre er godt koordinert, er viktig for vår
opplevelse av oss selv, i oss selv; ”Hvem er jeg, hvordan gjør jeg ting, hva får jeg til”.

Vi får sanseinntrykk fra fem nærsanser:
Likevektsansen forteller oss om rom og retning, om tyngdekraft, om fart og bevegelse, og gir signaler til
musklene i kroppen slik at vi kan bevege oss smidig og hensiktsmessig.
Muskel-og leddsansen forteller oss om kroppens posisjon og bevegelse. Den gir oss en opplevelse av
hvordan kroppen vår er, hvor store og sterke vi er, og hvor armene, bena, ja, alle delene av kroppen
begynner og slutter. En snakker ofte om at vi har et kroppskart som gir oss oversikt over kroppen. Dette
er viktig når vi for eksempel skal kle på oss og må vite hvor armer og ben skal inn og komme ut, og hvilken
fot som hører til hvilken sko.
Berøringssansen forteller oss om temperatur, hvordan ulike overflater føles, og om smerte. Denne sansen
er viktig å ha på plass for å klare å kneppe knapper, dra opp glidelåser, kjenne forskjell på ting og å holde
et godt grep om blyanten.
Hørsel er en sans vi ofte tar for gitt, men denne sansen må også samarbeide smidig med de andre sansene
våre for at vi skal orientere oss i fht. tid, rom og retning. I tillegg er den en svært viktig
kommunikasjonskanal.
Syn er en sans man bruker hele tiden. Den er viktig for å vurdere avstand og fart, f. eks i ball-lek, den
brukes for å hjelpe oss til å holde balansen når vi løper, hopper og sykler, og gir oss mye glede i form av
bilder, mønstre, farger og gjenkjennelse.
Alle disse sansene skal gjennom barnets oppvekst læres opp til å samarbeide på en smidig og fornuftig
måte. Dette utvikles i ulikt tempo, sakte hos noen og raskt hos andre. Samlek og mest mulig allsidig
bevegelse som gir barnet bred erfaring med egen kropp i samspill med omgivelsene, er det som ”trener”
sansesystemene våre og hjelper til på utviklingen.

Barna får disse sansene utviklet f.eks ved bevegelse (krabbe, klatre, løpe, hoppe, gå) i ulent terreng som vi
søker å gi barna på turer, eller på utelekeplassen. Kirkebakkens utelekeplass, med en litt bratt bakke,
knauser og busker innbyr til allsidig bevegelse.

Vi har ofte sanse sansemotoriske grupper. Her ønsker vi å gi barna slike erfaringer, gjennom positiv lek i grupper. Gruppene er satt sammen på tvers av alder, ut fra slik vi vurderer hvert enkelt barns behov for å være i større eller mindre gruppe. Dette tilbudet er til alle barna i barnehagen.

MÅL: AT ALLE SKAL HA OPPLEVD GLEDE VED Å BEHERSKE NOE SOM FØRST VAR VANSKELIG

<span>%d</span> bloggere like this: