Formidling av det kristne innholdet

Bibelfortellinger
Det kristne innhold i barnehagen formidles gjennom fortelling, gjenfortelling direkte fra Bibelen, bøker, bilder, flanellograf, dramatisering, lek og samtale.
Dette tilpasses barnas alder.
Vi følger kirkeårets kalender og forteller barna om kirkeårets farger og symboler.
Bibelfortellingene blir valgt ut for å gi en sammenheng i Jesu liv.
Vi velger fortellinger fra Det gamle testamente (GT) og Det nye testamente (NT) som er grunnleggende for forståelsen og sammenhengen i Bibelen.
Eksempler på fortellinger fra GT: Skapelsen, Noa’s ark, Abraham og Isak, Israelittene i Egypt.
Eksempler på fortellinger fra NT: Den barmhjertlige samaritan, gjeteren og sauene, 2 fisk og 5 brød, Sakkeus, Døperen Johannes, Jesu fødsel, Flukten til Egypt, påskefortellingen, Underet om da Jesus gjorde vin til vann, Kvinnen ved brønnen.

Advent og jul
I adventstiden roer vi ned. Vi forbereder julen, men feirer den ikke på forhånd. Det er rolig musikk om morgenen
og dempet belysning.
Samlingsstunden har en spesiell liturgi i desember: Prosesjon, lystenning, adventskrans og juleevangeliet. Det lukter godt og hemmelig hele måneden.
Vi har som tradisjon å støtte Frelsesarmeens julegryter, vi deltar på barnehagegudstjeneste, har nissemarsj og mye kos.
Faste og Påske
Før faste har vi karneval. I fastetiden lager vi påskelandskap og påskepynt og salg/innsamling til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Kirkebarnehagene på Ljan, Bekkelaget, Bøler, og vi har påskegudstjeneste i en av våre kirker. Ansvaret for disse samlingene rullerer. Påsken er dramatisk og vi forbereder barna med fotvasking, svingende palmegrener, lys og blomster. Vi legger vekt på glade påskesalmer og gleden over vår og nytt liv. Dessuten prøver vi å gi tid og rom for undring og stillhet rundt ”påskelandskapet”.
Vi har hele året muligheten til å benytte kirken og Nordstrand menighetssenter. Der kan vi tenne lys og oppleve stillhet.
Pinse
Pinsen markeres enkelt som kirkens fødselsdag og vi prøver å forklare litt om hva den Hellige ånd er – best med enkle sanger.

%d bloggere like this: